Služby

Veškeré služby poskytujeme na vysoké profesní úrovni.

Naše NBC filtroventilační jednotky vám zajistí čistý a zdravý vzduch ve vnitřních prostorech :

  • Nemocnice - operační a pooperační sály, infekční oddělení, onkologie, ...
  • Bydlení - bytové domy, byty, rezidence, rodinné domy
  • Školství - učebny, společenské místnosti, tělocvičny
  • Hotely - hotelové apartmány, konferenční a jednací místnosti, wellness
  • Office - kanceláře, Open space, zasedací místnosti, odpočinkové místnosti, relaxační zóny

Uvědomujeme si, že mnoho našich občanů stráví až 90% dne ve vnitřním prostředí uvnitř různých budov. Ohrožení, které představuje znečištění ovzduší ve vnitřním prostředí, má v posledních letech globální charakter. Naše společnost si klade za cíl vyřešit možné zdravotní dopady kvality vnitřního ovzduší na naší populaci a podniknout kroky ke zlepšení prostředí ve školách, bytových jednotkách, kancelářích, apod. Proto jsme vyvinuli technologii, která umí řešit Oxid uhelnatý, oxid dusičitý, částice (emise z dopravy, smog, a další), chemické látky (čistící prostředky, nábytek...), pyly, prach, alergeny, bakterie, viry, vlhkost, plísně a život ohrožující plyny (čističky, chemičky...) s účinností filtrace 99,999%