Tebrix

přední dodavatel filtroventilací na celoevropském trhu

Naše filtroventilace Vám vyčístí vzduch od:

Prach - tuhé částice s průměrem menším než 500 mikrometrů
Prach - tuhé částice s průměrem menším než 500 mikrometrů

Prach - je obecné jméno pro tuhé částice s průměrem menším než 500 mikrometrů a obecněji pro jemně oddělenou hmotu. Tvorbu prachu ovlivňují domácí roztoči. Obecně jsou přítomni na veškerém povrchu i ve vzduchu. Domácí roztoči se živí částicemi organické hmoty, tvořící hlavní složku domácího prachu. Vylučují enzymy pro trávení prachových částic. Enzymy a stolice roztočů se stávají součástí domácího prachu a mohou probouzet u lidí alergickou reakci.

Pyl - látky, které způsobují zduření nosní sliznice
Pyl - látky, které způsobují zduření nosní sliznice

Pyl - je soubor drobných samčích pohlavních buněk semenných rostlin, který způsobuje zduření nosní sliznice (alergická rýma), zarudnutí, svědění, otoky očí (alergický zánět spojivek), zúžení průdušnice, průdušek, dušnost a dechová nedostatečnost, někdy doslova astmatický záchvat, ekzém, vyrážka (kopřivka) a další kožní reakce.

Bakterie - jednobuněčné prokaryotické organismy způsobují choroby
Bakterie - jednobuněčné prokaryotické organismy způsobují choroby

Bakterie - je doména jednobuněčných prokaryotických organismů. Bakterie způsobují choroby, někdy souhrnně zvané bakteriózy či bakteriální infekce. Mezi nejběžnější lidské bakteriální nemoci patří například zubní kaz, z vážnějších nemocí je ve světě velmi častá tuberkulóza, v roce 2002 jí byly podle WHO infikovány dvě miliardy lidí a ročně na ní umíraly dva miliony lidí.

Alergen - antigen, který je schopen vyvolat patologickou imunitní reakci
Alergen - antigen, který je schopen vyvolat patologickou imunitní reakci

Alergen - je exogenní antigen, který je schopen u vnímavých jedinců vyvolat patologickou imunitní reakci. tzv. alergii či alergickou reakci. Jde nejčastěji o složky pylových zrn, plísní či zvířecí srsti.

Spóry plísní -  okem neviditelné, které se šíří vzduchem podobně jako pyl
Spóry plísní - okem neviditelné, které se šíří vzduchem podobně jako pyl

Spóry plísní - existují tisíce druhů plísní. Pro alergiky jsou významné zejména druhy "vláknitých" plísní, které při růstu produkují tzv. spory. To jsou drobné rozmnožovací částečky, pouhým okem neviditelné, které se šíří vzduchem podobně jako pyl. Velikost plísňových spor se obvykle pohybuje mezi 3 a 12 mikrometry.

Uhlovodík - skupina látek, které jsou tvořeny dvěma a více benzenovými jádry
Uhlovodík - skupina látek, které jsou tvořeny dvěma a více benzenovými jádry

Uhlovodík - označení pro skupinu přibližně sto látek, které jsou tvořeny dvěma a více benzenovými jádry. Mají řadu škodlivých vlastností (toxicita, karcinogenita, mutagenita). Do skupiny PAU náleží například následující látky: naftalen, fenantren, anthracen, pyren, benz(a)antracen, chrysen, benzo(a)pyren.

Smog - chemické znečištění atmosféry způsobené lidskou činností
Smog - chemické znečištění atmosféry způsobené lidskou činností

Smog - je chemické znečištění atmosféry způsobené lidskou činností. Smog podle vědců zvyšuje riziko náhlého úmrtí, tedy nejen riziko smrti v dlouhodobější perspektivě, a to už při relativně slabém znečištění. Znesnadňuje dýchání nejen astmatikům, dráždí oči a sliznice nosu a krku, vyvolává malátnost, zhoršuje funkci kardiovaskulárního systému (srdce, cévy), znásobuje potíže astmatiků a lidí trpících bronchitidou nebo chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN), snižuje odolnost plic vůči infekcím.

Plísně - označení pro skupinu hub tvořící mykotoxiny
Plísně - označení pro skupinu hub tvořící mykotoxiny

Plíseň - představuje nesystematické označení pro skupinu hub, které pokrývají povrch substrátu jemným bílým nebo barevným myceliem. Plísně jsou většinou saprofytické, mohou být škodlivé (působící mykózy lidí, zvířat i rostlin, tvořící mykotoxiny, rozkládající potraviny a krmivo, kazící dřevo, kůži, papír, textilie aj.).

Radioaktivní spad - znečištění prostředí látkami, které obsahují radionuklidy
Radioaktivní spad - znečištění prostředí látkami, které obsahují radionuklidy

Radioaktivní spad - je nežádoucí znečištění prostředí, tj. půdy, ovzduší, budov aj., látkami, které obsahují radionuklidy, tedy látkami, emitujícími ionizující záření. Radioaktivní kontaminace je výsledkem lidské činnosti, tedy se nejedná o samovolný přírodní děj. Z hlediska vzniku zamoření se může jednat o případ jaderného výbuchu (Hirošima, Nagasaki) nebo havárie jaderného zařízení, např. jaderné elektrárny (Černobyl, Fukušima).

Život ohrožující plyny - hořlavé, výbušné, smrtelně jedovaté
Život ohrožující plyny - hořlavé, výbušné, smrtelně jedovaté

Život ohrožující plyny - Metan je hlavní složkou zemního plynu, je hořlavý a výbušný. Propan-butan je hořlavý a výbušný. Oxid uhelnatý- vzniká při nedokonalém hoření a spalování, není ani cítit, ani vidět, je hořlavý, výbušný a smrtelně jedovatý.

S účinností filtrace 99,999%