Tebrix

přední dodavatel filtroventilací na celoevropském trhu

Jsme ryze česká společnost, která vyvinula technologii řešící problém kvality ovzduší. Uvědomujeme si, že mnoho našich občanů stráví až 90% dne ve vnitřním prostředí uvnitř různých budov. Ohrožení, které představuje znečištění ovzduší ve vnitřním prostředí, má v posledních letech globální charakter. Naše společnost si klade za cíl vyřešit možné zdravotní dopady kvality vnitřního ovzduší na naší populaci a podniknout kroky ke zlepšení prostředí ve školách, bytových jednotek, kanceláří, apod. Proto jsme vyvinuli technologii, která umí řešit Oxid uhelnatý, oxid dusičitý, částice (emise z dopravy, smog, a další), chemické látky (čistící prostředky, nábytek...), pyly, prach, alergeny, bakterie, viry, vlhkost, plísně a život ohrožujících plynů (čističky, chemičky...) s účinností filtrace 99,999%.

Tím to ale nekončí, umíme současně monitorovat kvalitu ovzduší jak v interiéru, tak i v exteriéru. Umíme předpovědět počátek smogové situace, délku trvání, intenzitu a nebo konec smogové situace. Bereme v potaz i faktory jako jsou síla a nebo směr větru pro co nejpřesnější předpověď. Veškeré naměřené údaje se Vám promítnou v aplikaci pro chytré telefony.

Bakterie - jednobuněčné prokaryotické organismy způsobují choroby
Bakterie - jednobuněčné prokaryotické organismy způsobují choroby
Alergen - antigen, který je schopen vyvolat patologickou imunitní reakci
Alergen - antigen, který je schopen vyvolat patologickou imunitní reakci
Radioaktivní spad - znečištění prostředí látkami, které obsahují radionuklidy
Radioaktivní spad - znečištění prostředí látkami, které obsahují radionuklidy
Plísně - označení pro skupinu hub tvořící mykotoxiny
Plísně - označení pro skupinu hub tvořící mykotoxiny
Spóry plísní -  okem neviditelné, které se šíří vzduchem podobně jako pyl
Spóry plísní - okem neviditelné, které se šíří vzduchem podobně jako pyl
Život ohrožující plyny - hořlavé, výbušné, smrtelně jedovaté
Život ohrožující plyny - hořlavé, výbušné, smrtelně jedovaté
Smog - chemické znečištění atmosféry způsobené lidskou činností
Smog - chemické znečištění atmosféry způsobené lidskou činností
Prach - tuhé částice s průměrem menším než 500 mikrometrů
Prach - tuhé částice s průměrem menším než 500 mikrometrů
Pyl - látky, které způsobují zduření a necitlivost nosní sliznice
Pyl - látky, které způsobují zduření a necitlivost nosní sliznice
Uhlovodík - skupina látek, které jsou tvořeny dvěma a více benzenovými jádry
Uhlovodík - skupina látek, které jsou tvořeny dvěma a více benzenovými jádry